Д-р Дафи Томова

Д-Р Томова завършва Медицински университет в град Пловдив през 2015г. През същата година е приета за редовен специализант по Протетична дентална медицина към катедра Протетична дентална медицина при ФДМ- Пловдив. През следващите години Специализира в областта на естетичните възстановявания,безметалните възстановявания и пълна рехабилитация на съзъбието.Посещава множество курсове в страната и чужбина насочени към лечение и превенция заболяванията на темпоро-мандибуларните стави. През 2019 е дипломиран специалист по Протетична стоматология. Д-р Tомова е член на Българския зъболекарски съюз.

Семинари и обучения:

 •  „Implantology“-Pavel Panov, DDS, 21.10.2018г.
 • „Реставрация с композит на предни и задни зъби“-д-р Росен Венелинов, 12-13.08.2018г.
 • “Full protocol for ceramic veneers“- Pavel Panov, DDS, 30.06.2018г.
 • “Full aesthetic protocol“-Pavel Panov,DDS,21-22.04.2018г.
 • “Естетика, функция и оклузия“- ноември 2017г.
 • “Torontology-the implant bridge-state of the art“, 19-21.10.2017г.
 • “The global approach to removable prosthesis“-8.6.2017 г.
 • “L`approccio moderno alla protesi rimovibili“-8-10.2017г.
 • “Occlusion, esthetics and the digital revolution“/lecture course/- dr. Ian Buckle,dr. Selar Francis -31.03-1.04.2017г.
 • “Occlusion, esthetics and the digital revolution“/practical course/, dr. Ian Buckle,dr. Selar Francis-31.03-1.04.2017г.
 •  „Theoretical and practical aspects of prosthetics using Alpha-Bio tec system“, Boris Tsatskis, 03.2017г.
 • “Индикации, препарация и циментиране на изцяло керамични възстановявания“, д-р Иван Пулич, 03.2017г.
 • “Опитът срещу иновациите“, Андрей Иванов, 28.01.2017г.
 • “Еsthetic ceramic restorations-full protocol“, Nazariy Mykhayuk
 • “Нови протоколи за по-добро и бързо възстановяване на твърди и меки тъкани. Биологични и фармакологични фактори за успех в имплантологията“, д-р Чавдар Ботев, 19.11.2016г.
 • “Bioactive direct restorative materials and techniques“, dr. Raimond N.B. van Duinen, 11.11.2016 г.
 • “Fiber-reinforced biomimetic posterior restorations:a a guideline for direct and indirect adhesive restorations“,dr. Mark Frater Ph.D.
 • “Adhesion in modern dentistry: problems and solutions“, д-р Радослав Аспарухов, 14.10.2016г.
 • “Soft tissue restoration and perioral rejuvenation with HA fillers“, д-р Пресиян Параскевов, 30.09.2016г.
 • “Plasmolifting in cosmetology and trichology“, Dr. Vasil Stoyanov MD, 17.06.2016г.
 • “ Plasmolifting in stomatology“, Dr. Sonia Kostova MDq 17.06.2016г.
 • “Оклузия, функция и естетика“, д-р Кирил Динов, 04.2016г.
 • “Био-миметричен подход при директните възстановявания“, д-р Радослав Аспарухов, 2015г.
 • “Имплантология-2015-съвременни концепции, тенденции и клиничен подход“, проф. Андон Филчев, 31.01.2015г.
 • Участие в Постерна сесия в XIV научен конгрес на БЗС-гр.Бургас, проф. Доан Зиа, 12-15.06.2014г.
 • “Факултативен курс по лазерна дентална медицина за студенти-зимен семестър2014“, доц. Георги Томов

Сертификати

НАГОРЕ