Стоматологичен преглед

Стоматолигчният преглед в самата си същност се състои обстоен оглед на всички налични зъби, пломби, коронки, мостове и други протезни конструкции. Дава се оценка за състоянието им, необходимостта от преработка или подмяна. Проследява се отношението им към пародонталните тъкани, което е от особено значение за дългосрочността на възстановяванията. При прегледа се установява състоянието на пародонталните тъкани, наличието на зъбен камък, налеп по зъбите, възпаление, наличие на джобове- дълбочина и разположение. По време на профилактичния преглед е възможно да се направят рентгенови снимки, с цел уточняване на диагноза,мониторинг на предишни лечения. По време на прегледа се обсъжда една често подценявана част от дъвкателния апарат- темпоро-мандибуларните стави. Проверява се свободното отваряне и затваряне на устата, болки в ставите, пукане, щракане и др. След края на прегледа се прави обобщение на състоянието на пациента. Предлагат се възможни лечебни стратегии, изготвя се индивидулен лечебен план за всеки пациент.

НАГОРЕ