Мостови конструкции и корони

Мостовите конструкции са много добро решение в случаите на няколко липсващи зъба, разположени на различни места в зъбната редица. При изборът на мостова протезна конструкция се постига възстановане на дъвкателната функция, подобрява естетиката, предотвратява и предпазва от възможно разклащане и загуба на зъб. За да се изработи мост е необходимо предварително зъбите да бъдат изпилени. Има няколко вида изпиляване на зъбите-прагово и безпрагово. В съвременното зъбопротезиране се залага основно на праговото изпиляване на зъбите. То от своя страна осигурява границата,до която да достигне и спре бъдещето възстановяване, предпазва венеца от дразнение и в последствие отдръпване и оголване на зъбите. Мостовите възстановявания могат да бъдат метало-керамични или циркониеви. И двата вида се характеризират със завидна здравина, устойчивост на дъвкателните сили, естетика, липса на промяна в цвета на венеча след време. Циркониевите възстановявания спадат към безметалните възстановявания. Те са изключително подходящи в случаите на свръхчувстветелност алергия към метали и сплави. Корронките се изработват върху единични силно разрушени зъби след фрактура- счупване, в следствие на кариес, след ендодонтско лечение в някои случаи. Те могат да бъдат керамични, циркониеви и метало-керамични.
НАГОРЕ